Αρχική Σελίδα

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, πραγματοποιεί το πρόγραμμα: Εκπαίδευση Εκπαιδευτών στην κατ΄ οίκον φροντίδα υγείας και ανακουφιστική φροντίδα στην κοινότητα.

Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η εκπαίδευση νοσηλευτών σε θέματα κατ’ οίκον φροντίδας υγείας και ανακουφιστικής φροντίδας στην κοινότητα με τη διαμόρφωση και την υλοποίηση συγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης. Ο συνολικός αριθμός των καταρτιζομένων ανέρχεται σε 120 άτομα.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι η κα. Δάφνη Καϊτελίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών.

Φορέας Χρηματοδότησης: Συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για συλλόγους ασθενών:
Οδηγός Συλλόγων Ασθενών «Δράσεις»
Άνθρωποι για τον Άνθρωπο